Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Procedury

Aktualizacja firmware

Proces aktualizacji firmware jest zautomatyzowany i przeprowadza się go z poziomu programu konfiguracyjnego. Po uruchomieniu polecenia Aktualizuj firmware... z menu Konfiguracja otwiera się okno:
start aktualizacji

Aby wgrać nową wersję należy nacisnać przycisk "Aktualizuj". Wyswietli się wtedy okno wyboru pliku AFV (Aktualizacja Firmware Variometru):
wybór pliku

Należy wybrać odpowiedni plik i nacisnąć "Otwórz". Program wprowadzi kontroler wariometru w tryb programowania, zidentyfikuje kontroler, zapisze niezbędne dane i przywróci do dalszej pracy. Postęp programowania sygnalizowany jest za pomocą paska postępu, oraz komunikatów. Przykładowo wygląda to tak:
programowanie=

Gdy pasek postępu dojdzie do końca można zamknąć okno przyciskiem "OK". Wariometr wykona inicjalizację po czym nadaje się do dalszej pracy.
Aby aktualizacja przebiegła poprawnie SkyAssistant musi być zasilany wyłącznie ze złącza USB, dlatego że w czasie programowania automatycznie jest włączane i wyłączane zasilanie programowanych układów. Gdy jest zasilany z dwu źródeł, wtedy nie ma możliwości odcięcia zasilania.

W przypadku awarii w czasie programowania, gdy SkyAssistant zostanie bez wgranego do końca programu istnieje możliwość przywrócenia go do życia, wykonując powtórne programowanie. Wykonuje się go w ten sam sposób co aktualizację. Jedyną różnicą jest to że SkyAssistant nie pracując, nie odpowiada na zapytania ze strony programu. Powoduje to że wszystkie zapytania kończą sie niepowodzeniem po upływie czasu timeoutu. Efektem tego jest bardzo powolne otwieranie się poleceń w menu i samego okna aktualizacji. Mimo to okno powinno się otworzyć i poprawnie dokończyć aktualizację.