Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Procedury

Konfiguracja off-line

Konfiguracja off-line jest procedurą zmiany ustawień wariometru wykonywaną w warunkach lotniskowych bez użycia komputera. Polega na dialogu użytkownika z wariometrem. Wariometr wypowiada komunikaty, a użytkownik zatwierdza je lub pomija, zmieniając wartość sygnału PPM.
Ze względu na uniwersalność i prostotę rozwiązania użytkownik może wpłynąć na proces konfiguracji na dwa sposoby:
 • zmieniając stan sygnału PPM z 0 na +100% lub z 0 na -100%. Taka akcja oznacza przejście do następnej pozycji.
 • czekając kilka sekund na upłynięcie timeoutu. Taka akcja oznacza akceptację.

  Diagram stanów konfiguracji:
  Diagram konfiguracji on-line

  W obecnej wersji konfiguracji wyróżnia się 3 pozycje menu:
 • menu główne, w którym wymawiana jest jego nazwa i numer parametru do modyfikacji,
 • menu parametru, w którym wymawiana jest jego nazwa i wartość,
 • menu inkrementacji parametru, w którym parametr lub jego indeks są powiększane o 1. Po osiągnięciu maksymalnej wartości, wartość przeskakuje na najmniejszą.