Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Okno dokumentu

Aplikacja jest wielodokumentowa, może przechowywać jednocześnie wiele otwartych dokumentów. Każdy dokument ma swoje własne okno. Przełączanie między oknami jest możliwe za pomocą poleceń menu "Okno".
Okno dokumentu służy do prezentacji zarejestrowanych lotów. Składa się z trzech paneli:
 • Panel sesji po prawej stronie wyświetla sesje obecne w logu. Sesja jest to okres czasu pracy urządzenia począwszy od włączenia zasilania do jego wyłączenia. Wiele sesji jest nieistotnych z punktu widzenia rejestracji lotu. Aby je usunąć należy zaznaczyć sesję i prawym klawiszem myszy wywołać menu kontekstowe. Wybrać pozycję kasuj sesję i potwierdzić zamiar skasowania.
 • Panel wykresu po lewej stronie na górze przedstawia zbiór wykresów z zarejestrowabych danych. Dane w oknie można powiększać i zmniejszać w osi czasu (przyciski lupy w pasku narzędziowym) oraz przesuwać suwakiem.
 • Panel bieżących danych i statystyk znajdujący się pod wykresem, zawiera dwie linie danych. W pierwszej lini są dane z pozycji wykresu wskazywanej przez kursor. Drugi wiersz zawiera informacje o zaznaczonym fragmencie wykresu takie jak: zaznaczony czas, zaznaczone wysokości i ich różnica, oraz średnia prędkość pionowa.

  Okno dokumentu

  Wykres wysokości jest przedstawiony zieloną linią. Wartość jednostek jest przedstawiona na osi pionowej z lewej strony. W tle wykresy znajdują się ciemno szare przerywane linie pomocnicze ułatwiające odczyt wysokości. Wartość zera wysokości jest przedstawiona ciagła linią.

  Wykresy temperatury są umieszczone na górze okna:
 • wykres temperatury zewnętrznej jest przedstawiony linią ciemnoniebieską,
 • wykres temperatury wewnętrzna liniš fioletową .
  Oś jednostek jest umieszczona z prawej strony wykresu.

  Wykresy noszenia:
 • rzeczywistego zarejestrowanego przez obwody analogowe wariometru jest przedstawiona jako intensywne kolory czerowny (noszenie) i błękitny (duszenie),
 • teoretycznego wyliczonego offline na podstawie zmian wysokości jest przedstawiona jako analigiczna dwukolorowa linia o bledszych barwach.

  Wykres napięcia jest złożonym wykresem wartości szczytowej. Obwiednie żółta linią oznaczają minimalną i maksymalną wartość napięcia zebraną w tym przedziale czasu. Oś jednostek napięcia jest po prawej stronie wykresu.

  Wykresy sygnału PPM:
 • Wartość sygnału PPM wyrażona w procentach jest rysowana białą linią,
 • Czas między kolejnymi impulsami wyrazony w [ms] jest rysowany szarą linią.

  Wykres profilu termicznego atmosfery jest zbiorem jasnoniebieskich punktów oznaczajacych zależność temperatury w funkcji wysokości. Na osi x jest prezentowana temperatura. Wartość zerowa odpowiada minimalnej zarejestrowanej temperaturze. Podziałka temperatury jest stała i wynosi 50 pixeli/°C. Na osi y prezentowana jest wysokość.
  Na wykresie punktowym rysowane są dwie linie:
 • gruba linia trendu opisana na dole wyznaczoną wartością spadku temperatury w °C/100m.
 • cienka linia wzorcowa prezentuje graniczną wartość -0,7°C/100m powyżej jakiej w atmosferze mają szanse zachodzić procesy termiczne.
  Prawidłowe wykreślenie profilu wymaga umieszczenia czujnika temperatury poza kadłubem, tak aby w czasie intensywnie omywało go powietrze.

  Dwie żółte, pionowe, przerywane linie to są kursory. Służą do zaznaczania fragmentu lotu w celu:
 • wykonywania pomiarów na tym odcinku,
 • utworzenia widoku. Aby utworzyć widok należy mając zaznaczony fragment nacisnąć przycisk "Widok" z paska narzędzi.
 • przycinać do zaznaczonego rozmiaru przyciskiem nożyczek dostępnym w pasku narzędziowym.
  Żeby zaznaczyć interesujący fragment należy kliknąć i ciagnąć myszką od początku do końca zaznaczanego obszaru. Żeby trafić dokładnie w początek lub koniec danych można zaznaczyć obszar poza wykresem.