Strona główna Wariometr SkyAssistant Dokumentacja wariometru SkyAssistant

Opis złącz

Urządzenie posiada kilka złącz. Opis wyprowadzeń został przedstawiony na poniższych rysunkach.
W wersji płytki 1.5 układ złącz jest następujący:
opis złącz wariometru

W wersji płytki 1.6 i 1.7 układ złącz jest następujący:
opis złącz wariometru

Po lewej stronie od góry:
Złącze czujnika służy do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury typu LM335, lub innego czujnika generującego sygnał z zakresu 0..3,75V. Jest zakończone męskim 2-pinowym gniazdem.

Złącze zasilania i PPM służy do zasilania urządzenia z odbiornika modelu, oraz doprowadza sygnał PPM do analizy i sterowania urządzeniem. Jest zakończone przewodem z wtyczką typu Hitec.

Złącze mini USB 5 pinowe typu Canon Za pomocą tego złącza urządzenie komunikuje się z komputerem wymieniając dane, a także wykonywana jest aktualizacja firmware. Do złacza pasuje standardowy, 5 pinowy kabel mini USB.

Po prawej stronie:
Antena nadajnika radiowego. Jest to odcinek elastycznego przewodu od długości 164mm.