Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Panel pomiarów

Panel służy do prezentacji bieżących wartości pomiarów odczytywanych po naciśnięciu przycisku Czytaj pomiary" Czytaj pomiary" w pasku narzędziowym.

W zależności od rodzaju jednostek w panelu mogą być wyświetlane wartości metryczne:
Panel pomiarów - jednostki metryczne

lub imperialne:
Panel pomiarów - jednostki metryczne

Panel można włączać lub wyłączać za pomocą polecenia menu: "Widok" -> "Panel pomiarów". W przypadku gdy panel jest wyłączony przycisk "Czytaj pomiary" jest nieaktywny.