Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy jest zbiorem najczęściej używanych przycisków. Po najechaniu kursowem myszy na przycisk wyświetla się "dymek" z opisem przycisku a w pasku statusu wyświetlany jest trochę dłuższy opis funkcjonalności. Szczegółowe znaczenie przycisków począwszy od lewej:
Czytaj Czytaj - odczytuje z dysku dokument VGD lub LOG
Zapisz Zapisz - zapisuje na dysku bieżący dokument
Zrzut ekranu Zrzut ekranu - zapisuje na dysku zrzut ekranu z wykresami
Drukuj Drukuj - uruchamia wydruk aktywnego dokumentu
O programie O programie - wyświetla okno dialogowe "O programie" zawierające numer wersji programu, wersji firmware oraz numer seryjny wariometru
Pomoc Pomoc kontekstowa. Po naciśnięciu zmienia się kursor i umożliwia otworzenie pomocy dla wskazanego nim elementu programu
Wysokość Wysokość - przycisk bistabilny, włącza lub wyłącza rysowanie wykresu wysokości
Napięcie Napięcie - jak wyżej, wykresu napięcia
Noszenie Noszenie rzeczywiste - włącza lub wyłącza rysowanie wykresu zarejestrowanego noszenia zmierzonego przez człon różniczkujący.
Noszenie Noszenie teoretyczne - jak wyżej, wykresu noszenia teoretycznego obliczonego na podstawie zmian wysokości.
Temperatura wewnętrzna Temperatura wewnętrzna - włącza lub wyłącza rysowanie wykresu temperatury zarejestrowanej przez wewnętrzny czujnik na PCB
Temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna - włącza lub wyłącza rysowanie wykresu temperatury zarejestrowanej przez zewnętrzny czujnik wpinany do złącza wariometru
Czas między impulsami PPM Czas między impulsami PPM - jak wyżej, wykresu odległości między impulsami PPM
Wartość PPM Wartość sygnału PPM - jak wyżej, wykresu wartości procentowej sygnału PPM (szerokości impulsu PPM)
Profil temperaturowy Profil temperaturowy - jak wyżej, punktowego wykresu profilu termicznego atmosfery
Dopasuj do okna Dopasuj do okna - przełacza w tryb dopasowania wykresu do okna. Przy powiększeniu wynoszacym 1 caly wykres bez względu na długość mieści się w oknie
Dopasuj do danych Dopasuj do danych - przełacza w tryb dopasowania danych do okna. Przy powiększeniu wynoszacym 1 na jeden piksel okna przypada jeden pomiar.
Powiększ Powiększ - zwiększa powiększenie wykresu w funkcji czasu
Zmniejsz Zmniejsz - zmniejsza powiększenie wykresu w funkcji czasu
Wytnij Wytnij - wycina (pozostawia w oknie) zaznaczony fragment dokumentu
Twórz widok Twórz widok - Tworzy nowy widok z części logu zaznaczonej kursorami. Lista widoków znajduje się w panelu sesji.
Czytaj pomiary Czytaj pomiary - odczytuje wyniki bieżących pomiarów. Przycisk aktywny tylko przy nawiązanym połączeniu z wariometrem i widocznym panelu pomiarów.