Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Pasek statusu

Pasek statusu służy do prezentacji stanu programu. Po lewej stronie wyświetlane są komunikaty o błędach, lub OK w przypadku braku błędów. Po prawej stronie znajdują się panele, czyli predefiniowane prostokątne obszary do wyswietlania informacji okreslonego typu.

Pasek statusu

W pierwszym panelu zawarta jest informacja o numerze seryjnym portu USB i stanie połączenia a drugi panel zawiera stan loggera.
Na prawym końcu znajduje się uchwyt służący do zmiany rozmiaru okna aplikacji.