Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wyskościomierz

Zmienna EA_ALTI_DEV

Zmienna przechowuje wartość odchyłki wysokości, oraz bit odpowiedziany za start urządzenia w tym trybie pracy.

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x00000064 (10,0m)
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny tryb wys_H wys_L


tryb - najmłodszy bit liczby włącza tryb sygnalizacji odchyłki wysokości. Do uruchomienia w tym trybie trzeba zresetować urządzenie
wys_H..L - starszy i młodszy bajt wysokości zadanej w metrach * 10 (np. 0x7D = 125 = 12,5m)