Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wyskościomierz

Sygnalizacja odchyłki wysokości

SkyAssistant posiada specjalny tryb pracy umożliwiający pilotom modeli silnikowych utrzymanie stałej wysokości wzgledem punktu startu. Nazywa się on trybem sygnalizacji odchyłki wysokości.
W tym trybie pracy SkyAssistant sygnalizuje dźwiękiem vario wartość odchyłki od zadanej przez użytkownika wysokości. Sygnalizacja jest analogiczna jak w przypadku trybu pracy wariometru. Jeżeli model znajdzie powyżej zadanej wysokości będzie to sygnalizowane narastającym, przerywanym dźwiękiem noszenia o intensywności proporcjonalnej do wartości odchyłki (różnicy między wartością bieżącą a zadaną).
Jeżeli model znajdzie się poniżej wysokości zadanej będzie to sygnalizowane ciągłym, opadającym dźwiękiem duszenia.
Gdy model będzie znajdował się w strefie nieczułości nie będzie generowany żaden dźwięk.

Ponieważ tryb sygnalizacji wariometru i odchyłki wysokości korzystają z tych samych zasobów, nie ma możliwości elastycznego przejścia z jednego trybu pracy w drugi. Zmiana trybu wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.