Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Przetwornik analogowo-cyfrowy

SkyAssistant jest wyposażony w 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Posiada on możliwość kalibracji umożliwiającej optymalne dopasowanie zakresu pracy do mierzonego sygnału. Posiada dwa rejestry:
  • GAIN - zmieniający wzmocnienie mierzonego sygnału pozwalające na dopasowanie końca zakresu pracy przetwornika do poziomu napięcia referencyjnego.
  • OFFSET - zmieniający położenie obu końców skali względem mierzonego sygnału. Pozwala na dopasowanie poziomu zera przetwornika do zera sygnału.
    Wartości obu rejestrów sa przechowywane w zmiennej konfiguracyjnej EA_OFFSET_GAIN