Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Przetwornik analogowo-cyfrowy

Metoda wykonywania kalibracji

Kalibrację przetwornika A/D na obecnym etapie wykonuje się manualnie przy pomocy poniższego okna. Polega ona na manipulacji skalą przetwornika, tak aby optymalnie wpasowć się w jego zakres pomiarowy. Manipulacja polega na przesuwaniu skali (Offset) oraz jej powiększaniu (Gain). Za pomocą Offsetu przesuwa się skalę tak, aby zero na skali pokrywało się z zerem przetwornika. Za pomocą Gain'u rozciąga się górny odcinek skali, tak aby jej koniec pokrywał sie z wartością 4095 przetwornika.

Przetwornik ma możliwość pomiaru wartości minimalnej będącej masą urządzenia (GND), oraz maksymalnej będącej jego napięciem referencyjnym (VRef). Przetwornik jest prawidłowo skalibrowany wtedy gdy mierząc wartość GND pokazuje 0 a mierząc Vref pokazuje 4095.
Jeżeli przetwornik nie jest prawidłowo skalibrowany, to wprowadza przekłamania w pomiarach, objawiające się niewłaściwymi wartościami pozycji DIP Switcha a przez to niewłaściwym wyborem kanału radiowego, oraz zafałszowaniem innych pomiarów wartości takich jak wysokość, napiecie, temperatura, noszenie.

Okno wyników kalibracji

Powyższy obrazek przedstawia przetwornik niewłaściwie skalibrowany. Główny prążek histogramu GND (czyli wartość najczęściej otrzymywanego wyniku) znajduje się na wartości 4 z lekkim rozrzutem do wartości 5, a główny prążek histogramu VRef znajduje się na wartości 4087 z rozrzutem +-0,7 bitu w obie strony.
W pierwszej kolejności należy przesunąć skalę suwakiem Offset i odświeżyć wykres przyciskiem Rysuj histogram. Czynność powtarzamy dotąd aż wierzchołek histogramu GND będzie znajdował się na zerze. Ponieważ część wykresu ucieka wtedy poza skalę, co widać na opisie histogramów, optymalne ustawienie jet takie, gdy cały widoczny histogram mieści się między wartością 0 i 1 a w opisie jest informacja że wyświetlane jest 50% wyników.
Na tym etapie nie interesuje nas histogram VRef. Ten etap powinien wyglądać tak jak na rysunku niżej:
Okno wyników kalibracji

Następny etap to regulacja wzmocnienia suwakiem Gain. Przesuwamy go dotąd aż histogram VRef przesunie się do końca wykresu analogicznie jak dla GND. Powinien zajmowac ostatnią działkę wykresu przy 50% pomiarów na wykresie.
Na tym etapie nie należy manipulować już offsetem, ponieważ powoduje on przesunięcie obu wartości. Prawidłowo skalibrowany przetwornik daje histogram jak na obrazku niżej:
Okno wyników kalibracji

Jeżeli zbyt bardzo przesuniemy jeden z rejestrów, to wykres może całkowicie wyjechać poza skalę. Na obrazku niżej jest przedstawiona sytuacja gdy wprowadzona została zbyt duża wartość Gain i wartości histogramu VRef wyjechały całkowicie poza skalę (0% wyników). W takiej sutuacji należy przesuwać suwak Gain w lewo i odświeżać histogram do momentu aż pokażą się w nim wyniki pomiaru.
Okno wyników kalibracji