Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Przetwornik analogowo-cyfrowy

Zmienna EA_OFFSET_GAIN

Zmienna przechowuje wartości 2 współczynników kalibracyjnych przetwornika A/D.
Zmienna wykorzystuje 4 bajty i nie ma wartości domyślnej.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
GAIN_H GAIN_L OFFSET_H OFFSET_L


OFFSET_H..L - rejestr odpowiedzialny za położenie dolnego końca na skali przetwornika (zero)
GAIN_H..L - rejestr odpowiedzialny za położenie górnego końca skali przetwornika (4069).