Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wyskościomierz

Zmienna EA_ALARM_ALTI

Zmianna przechowuje wartość alarmu dużej wysokości.

Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x00003A98 (1500,0 m)

bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny alarm_H alarm_L


alarm_H..L - po przekroczeniu tej wartości będzie sygnalizowany alarm wysokości