Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wyskościomierz

Zmienna EA_COEF_AB0..10

Zmienna przechowuje wartości współczynników A i B linearyzujących krzywą zależności zmiany ciśnienia od wysokości.
Wersja metryczna wykorzystuje inny zestaw współcznnników niż wersja imperialna.

Zmienna wykorzystuje 4 bajty. W obecnej wersji jest używane 11 zestawów współczyników linearyzujacych. Przełączane są automatycznie wraz ze zmianą wartości różnicy ciśnienia

bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
coef_BH coef_BL coef_AH coef_AL


coef_AH..L - wartość współczynnika A
coef_BH..L - wartość współczynnika B