Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Wyskościomierz

Zmienna EA_PRESS_ZERO

Zmienna przechowuje 24 bitową wartość ciśnienia zmierzonego w chwili zerowania wysokości. Ustawiana jest automatycznie, nie należy jej modyfikować.
Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny cisn_zeroH cisn_zeroM cisn_zeroL