Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Interfejs komunikacyjny

Format ramki danych

Komunikacja wariometru z oprogramowaniem odbywa się za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego. Protokół polega na wymianie ramek między komputerem (hostem) a wariometrem. Stroną inicjującą transmisję jest zawsze host. Ramka składa się z następujących pól:
Nr bajtu Nazwa pola Funkcja
1 Nagłówek Identyfikuje początek ramki
2H (2 starsze bity) Numer kolejny ramki Identyfikuje ramkę przy ewentualnej retransmisji
2L (6 młodszych bitów) Ilość danych Określa rozmiar danych w ramce
3 Polecenie Określa numer polecenia do wykonania
4 Dane 0-12 bajtów danych
5 Suma kontrolna Suma modulo 256 danych i polecenia

Długość minimalnej ramki nie przenoszącej danych (np. ramka OK) wynosi 4 bajty. Najdłuższa ramka może mieć 18 bajtów.

Na każdą ramkę wysłaną przez hosta urządzenie odpowiada również ramką. Wyjątkiem jest ramka resetująca urządzenie na którą nie ma odpowiedzi, ponieważ po jej otrzymaniu urządzenie wprowadzane jest w reset.
Ramka odpowiedzi ma po w polu polecenia stałą "OK" lub "ERROR"