Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Interfejs komunikacyjny

Łącze komunikacyjne służy do wymiany danych między urządzeniem a programami obsługującymi urządzenie, oraz do konfiguracji urządzenia i uruchamiania poleceń powodujących pewne akcje urządzenia. Służy także do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzenia (firmware).

Do połączenia z komputerem wykorzystuje się wewnętrzny konwerter USB-RS232. Interfejs komunikacyjny wymaga instalacji sterownków, które są do pobrania na stronie download wariometru.
Łącze jest dwukierunkowe. Umożliwia przesyłanie danych do urządzenia np. sample audio, lub z urządzenia np. log lotu.
Ze względu na minimalizację czasu przesyłania dużej ilości danych, są one przesyłane w postaci binarnej.
Sposób w jaki urządzenie wymienia dane z programami, czyli protokół komunikacyjny jest omówiony w rozdziale Format ramki danych.
Transmisja jest sygnalizowna za pomocą zielonej LED na płytce wariometru.
Łącze jest wyprowadzone na standardowe 5 pinowe gniazdo mini USB typu Canon.

W przypadku problemów z łącznością można próbować ocenić jakość łącza posługując się testem transmisji.
Standardową przyczyną problemów z komunikacją może być wymawiania komunikatów słownych. Priorytet wymowy komunikatów jest wyższy niż transmisji i na tyle obciąża kontroler wariometru że nie wystarcza czasu na obsługę transmisji.