Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Interfejs komunikacyjny

Znaczenie bitów statusu

Rozmieszczenie bitów w bajcie statusu:
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
POWER_OK METRIC_IMP TEST_OBL TEST_SOUND LOGGING ALARM_VOLT ZEROW_OK INITIALIZATION


POWER_OK - bit sygnalizuje stan komparatora testującego poziom napięcia zasilania. Wartość 1oznacza prawidłowe napięcie, wartość 0 oznacza napięcie poniżej normy. W przypadku krótkotrwałego spadku napięcia poniżej normy zatrzaskiwana jest wartość 0 i trzymana jest do chwili odczytu statusu. Po odczycie wraca do bieżącej wartości.

METRIC_IMP - bit oznacza rodzaj jednostek użyty w firmware: 1=metryczne, 0=imperialne.

TEST_OBL - bit sygnalizuje że testowane są obliczenia i wariometr nie wykonuje rzeczywistych pomiarów, tylko przymuje dane z zewnątrz.

TEST_SOUND - bit sygnalizuje że testowany jest dŸwięk więc zamiast zamiast mierzonej wartości noszenia pobierana jest wartość podstawiona z zewnątrz.

LOGOWANIE - bit sygnalizuje pracę loggera.

ALARM_VOLT - bit sygnalizuje wystąpienie alarmu niskiego napięcia.

ZEROW_OK - bit sygnalizuje poprawne zakończenie procesu zerowania wysokości. Wartość 0 oznacza że zerowanie jest w trakcie, wartość 1 że jest zakończone.

INICJALIZACJA - sygnalizuje trwającą inicjalizację sprzętu. Wartość 0 oznacza że inicjalizacja zakończyła się, wartość 1 oznacza trwającą inicjalizację. Dopóki trwa inicjalizacja odczyt niektórych zmiennych konfiguracyjnych jest niewłaściwy, dlatego wskazane jest wstrzymanie wszystkich operacji do czasu zakończenia inicjalizacji.