Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Logger

Zmienna EA_LOGGER_CONF

Zmienna wykorzystuje 4 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x05008F00
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
menu_size menu_min log_conf log_czas

menu_size - liczba pozycji w menu off-line (5)
menu_min - pozycja minimalna w menu off-line (0)

Rozmieszczenie bitów zmiennej log_conf:
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
PPM NAPCZ RESVD CISN NAP WYS TEM NOSZ


Znaczenia bitów zmiennej log_conf:
PPM Loguj sygnał PPM
NAPCZ Loguj napięcie czujnika ciśnienia
RESVD zarezerwowane
CISN Loguj ciśnienie
NAP Loguj napięcie
WYS Loguj wysokość
TEM Loguj temperaturę
NOSZ Loguj noszenie


Znaczenia wartości jakie przyjmuje zmienna log_czas określająca okres czasu co jaki dokonywany jest wpis do logu:
0 nie loguj (wartość domyślna)
1 loguj co 50ms
2 loguj co 100ms
3 loguj co 200ms
4 loguj co 500ms
5 loguj co 1000ms