Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Logger

Logger jest blokiem funkcjonalnym odpowiedzialnym za zapisywanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów, jakie są wykonywane przez urządzenie. Wyniki te są zapisywane w nieulotnej pamięci Flash. W bieżącej wersji sprzętu pamięć ta ma pojemność 32Mb i jest współdzielona między loggerem i generatorem komunikatów słownych.
Pamięć zapisywana jest w sposób ciągły od początku do końca zdefiniowanego obszaru a w przypadku zapisania całej pamięci przeznaczonej na log, nadpisywane są najstarsze dane.
Dane zapisywane są stronami po 512 bajtów. Zapisując dane, urządzenie zbiera je do bufora a gdy już jest pełny zapisuje go do pamięci Flash. Z tego względu po zakończeniu lotu należy odczekać jeszcze chwilkę aby ostatnie dane zdążyły zostać zapisane.

Wyniki pomiarów zapisywane są w postaci binarnej. Opis struktury pliku binarnego loggera znajduje się na osobnej stronie.
Odczyt wyników zgromadzonych przez logger wykonuje się z poziomu programu konfiguracyjnego. Służy do tego polecenie Czytaj log... w oknie konfiguracji loggera. Odczytany plik należy przekonwertować do postaci tekstowej poleceniem Konwertuj log.. W czasie konwersji wykonywana jest kompensacja błędów metodycznych pomiaru rejestrowanych wartości.

Za pracę loggera odpowiedzialna jest zmienna konfiguracyjna EA_LOGGER_CONF. Określa, które dane i co jaki czas mają być logowane.