Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Logger

Struktura pliku binarnego loggera

Plik binarny odczytywany z loggera jest obrazem strony pamięci Flash, stąd jego rozmiar jest wielokrotnością 528 bajtów. Pojedynczy fragment o rozmiarze 528 bajtów składa się z nagłówka o rozmiarze 16 bajtów i 512 bajtów przeznaczonych na dane z wynikami pomiarów. Dane są przechowywane jako 16 bitowe liczby ze znakiem kodowane w standardzie U2.

Struktura jednej strony binarnego pliku loggera wygląda następująco:
D00L D00H D01L D01H D02L D02H ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... D254L D254H D255L D255H
0xAA 0x55 CFG ID_TV ADRH ADRL SSEK SEK
MIN GODZ SESNO METRIC FREE STATUS SUM L SUM H

Znaczenia bajtów strony pliku binarnego:
0xAA55 Nagłówek strony. Co prawda mieści się na jej końcu, ale jednoznacznie identyfikuje położenie strony w pamięci. Ciąg jest praktycznie niespotykany w praktyce, łatwo można po nim wyszukiwać kolejne strony.
CFG Konfiguracja loggera log_conf zawiera informacje o logowanych kanałach.
ID_TV Starszy półbajt to indeks czasu między kolejnymi zapisami do logu, młodszy to identyfikator typu danej występującego jako D00 informuje o tym jaka zmienna występuje jako pierwsza na stronie.
ADRH..L Starszy i młodszy bajt adresu strony
SSEK Liczba 1/128 sekundy czasu jaki upłynął od włączenia urządzenia
SEK Liczba sekund czasu jaki upłynął od włączenia urządzenia
MIN Liczba minut czasu jaki upłynął od włączenia urządzenia
GODZ Liczba godzin czasu jaki upłynął od włączenia urządzenia
SESNO Numer sesji, czyli cyklu pracy urządzenia zaczynającego się od włączenia zasilania
METRIC Rodzaj jednostek: FF=metryczne, 0=imperialne
FREE Wolne, do wykorzystania
STATUS Starszy półbajt zawiera przyczynę zaspisu strony pamięci: 1=wypełnienie danymi, 2=przerwane wymową komunikatu, 3=przerwane zmianą konfiguracji.
Młodszy półbajt zawiera stan odczytu strony: F=skasowana, E=zapisana, C=odczytana
SUM L..H Suma kontrolna liczona modulo 16 z 512B danych i 11B nagłówka
DxxL..H Młodszy i starszy bajt rejestrowanego parametru