Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Konfiguracja obróbki logu

Okno konfiguracji obróbki logu

Okno konfiguracji obróbki logu służy do definiowania obróbki danych, jaka jest wykonywana podczas konwersji pliku binarnego odczytanego z loggera do pliku tekstowego vgd.
Znajdują się na nim panel:
Rozmiar filtrów uśredniających dane - zawiera dwa suwaki definiujące rozmiar filtrów uśredniających N kolejnych pomiarów jednego z parametrów: wysokości i noszenia. Uśrednianie pozwala na uzyskanie gładszych, mniej postrzępionych wykresów. Im większa wartość rozmiaru filtra tym gładszy uzyskuje się wykres kosztem przesunięcia wykresu w prawo (do przodu w czasie). Ustawienie rozmiaru filtra na 1 wyłącza filtrowanie.