Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Logger

Zmienna EA_SESION_NO

Zmienna przechowuje bieżący numer sesji. Sesja jest to okres czasu pracy urządzenia od włączenia do wyłączenia lub resetu . Jest inkrementowana przy każdym włączeniu lub resecie urządzenia.
Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny SESION_NO_H SESION_NO_L


SESION_NO_H..L - 16 bitowy numer sesji.

Numery sesji logu są widoczne w panelu sesji w oknie dokumentu:
Sesje w logu