Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Konfiguracja alarmów

Okno dialogowe definiuje wartości alarmów generowanych przez SkyAssistanta.

konfiguracja alarmów

Suwak Alarm niskiego napięcia służy do ustawiania wartości napięcia, jakie zostanie potraktowane jako alarmowe. Szeroki zakres wyboru wartości pozwala na zasilanie wariometru 1 - 3 ogniwami litowymi (LiJon, LiPo), lub 4 - 9 ogniwami niklowymi (NiMH, NiCd). Alarm niskiego napięcia jest komunikatem o wartości napięcia poprzedzonym słowem "Uwaga!".

Suwak Alarm wysokiej temperatury służy do ustawiania wartości temperatury, po przekroczeniu której zostanie wymówiony komunikat alarmowy. Może to być wykorzystane do sygnalizacji przegrzewania się elementów układu napędowego elektroszybowca. Alarm jest komunikatem o wartości temperatury poprzedzonym słowem "Uwaga!".

Suwak Alarm dużej wysokości służy do ustawiania wysokości, po przekroczeniu której zoztanie wymówiony komunikat alarmowy. Można z tego korzystać w sytuacjach gdy loty odbywają się w strefie o ograniczonej wysokości dopuszczalnej, np. w okolicy lotniska. tak jak wcześniej komunikat alarmowy jest komunikatem o wysokości poprzedzonym słowem "Uwaga!".

Suwak Alarm PPM służy do ustawiania akceptowalnej ilości wykrytych błędów w sygnale PPM. Za błąd uważane jest niewłaściwa szerokość impulsu: mniejsza niż 0,75ms, lub większa niż 2,25ms, oraz niewłaściwa odległość między impulsami: mniejsza niż 10ms, lub większa niż 25ms.
Liczba błędów jest zliczana w okresie 1 sekundy. Powoduje to pewne opóźnienie generowania alarmu względem jego wystąpienia, nie przekraczające 1 sekundy.

W przypadku stałego wystąpienia sytuacji alarmowej, alarm jest wymawiany okresowo co 20 sekund, tak aby nie blokować pozostałej funkcjonalności wariometru.

Panel Parametry sygnału alarmu PPM zawiera elementy pozwalające na samodzielne definiowanie parametrów sygnału alarmowego. Za pomocą 3 suwaków można ustalać:
  • Liczbę dźwieków sygnału - określa z ilu bipinięć składa się komunikat. Domyślnie są to 4 dźwięki.
  • Barwę dźwięku - definiuje wysokość tonu (częstotliwość) sygnału. Wyższe częstotliwości występują w sygnale stosunkowo rzadko i dobrze kontrastują sygnałem w okolicy zera noszenia
  • Czas trwania pojedyńczego dźwięku - określa jak długo trwa dźwięk, oraz przerwa miedzy dźwiękami (wypełnienie wynosi 50%). Zalecane są krótkie czasy, dzięki czemu sygnał jest wyraźnie rozróżniany od dźwięku noszenia.

    Panel Test alarmu zawiera przyciski umożliwiające odsłuchanie komunikatów alarmowych. W przypadku komunikatów słownych będą wymawiane bieżące wartości monitorowanych parametrów.