Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Test

Kalibruj ADC

Okno kalibracji przetwornik A/D składa się z następujących elementów:
Okno wyników kalibracji

  • Panel histogramów zawierajacy histogram dla GND (niebieski) czyli najniższej wartości mierzonej przez przetwornik, oraz histogram dla VRef (czerwony) czyli najwyższej mierzonej wartości. Na górze panelu jest opis zawierający procentowy wynik ile pomiarów jest prezentowanych na wykresie w postaci histogramu. Pozostałe pomiary znajdują się poza skalą przetwornika.

  • Suwaki Offset i Gain służące do ręcznego nastawiania wartości tych parametrów. Przesuwanie suwaka w prawo powoduje że wynik (po jego wykonaniu i wyświetleniu) również przesuwa się w prawo (analogicznie w lewo). Wartości rejestrów Offset i Gain są zapisywane w zmiennej konfiguracyjnej EA_OFFSET_GAIN i są ładowane do przetwornika podczas każdego uruchomienia urządzenia.

  • Przycisk OK zamyka okno a przycisk Anuluj zamyka okno anulując wszystkie wprowadzone zmiany.

  • Przycisk Rysuj histogram uruchamiający serię pomiarów wartości GND i VRef a następnie wyświetlający wyniki tych pomiarów w postaci histogramów.

    Metoda kalibracji została opisana w osobnym rozdziale.