Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Sample

Modyfikacja sampli

Okno dialogowe umożliwia odsłuchanie sampli wymawianych przez wariometr, oraz wymianę pojedynczych plików .wav z nagranymi samplami. Warunkiem podmiany pliku jest to że posiada odpowiednie format danych (plik mono, 8kHz, 8 bitów), oraz jego długość nie przekracza miejsca zajmowanego przez oryginalny plik. W przypadku gdy istnieje potrzeba wymiany sampla na dłuższy, należy dokonać kompilacji sampli w plik .saw i wczytać do wariometru. Jest to operacja czasochłonna.

Testowanie i modyfikacja sampli

W oknie znajdują się następujące elementy:

Lista sampli zawierająca:
 • liczba porządkowa sampla
 • nazwę pliku z samplem pobieraną z pliku sample.txt
 • adres strony pamięci DF od której rozpoczyna się sampel,
 • rozmiar sampla w bajtach
 • wypełnienie pamięci liczone jako ułamek (rozmiar sampla / (ilość zajętych stron pamięci * rozmiar strony pamięci)).

  UWAGA! wybór aktywnego sampla odbywa się przez kliknięcie na jego nazwie. Klikanie na pozostałych cześciach wiersza nie powoduje wyboru.

  Przycisk Zmień sampla otwiera okno dialogowe wyboru pliku do wczytania na miejsce zaznaczonego

  Przycisk Wymów uruchamia wymowę sampla.

  Przycisk Zmień ścieżkę pozwala na zmianę ścieżki dostępu do pliku z nazwami sampli. Ścieżka jest wyświetlana w pasku edycyjnym na dole okna.