Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Nadajnik radiowy

Okno dialogowe definiuje parametry nadajnika.

konfiguracja nadajnika

Panel Częstotliwość zawiera:
 • informację o aktualnie ustawionym paśmie radiowym, kanale i częstotliwości pracy nadajnika. Dodatkowo zawiera informacje o wartości kompensacji temperaturowej, wartości korekcji częstotliwości dla danego kanału, wynikającej z nieokrągłej wartości kroku PLL, oraz częstotliwość teoretyczną PLL po korekcji.
 • Suwak offsetu częstotliwości pracy pozwalający ręcznie dostroić częstotliwość w krokach 250Hz. Przestrajać można w zakresie +-0,5 kanału LPD. lub +-1 kanał PMR.

  Panel Generuj ton zawiera:
 • check box Generuj ton zezwalający na włączenie syntezatora na generowanie dźwięku o określonej częstotliwości
 • radiobuttony 2kHz, 1kHz, 600Hz określające częstotliwość generowanego tonu.
  Generowanie tonu ma na celu ułatwienie optymalnego dostrojenia nadajnika, tak aby w odbiorniku słychać było dźwięk bez zniekształceń

  Suwak Amplituda dźwięku służy do regulacji amplitudy dźwięku, czyli głośności dźwięku vario. Umożliwia programowe zciszenie sygnału vario w sytuacjach gdy odbiornik nie posiada wystarczającego zakresu regulacji. Parametr nie wpływa na głośność komunikatów słownych. Domyślnie amplituda powinna być ustawiona na największą wartość przy jakiej odbierany jest czysty dźwięk, zwłaszcza o wysokiej częstotliwości (Generuj ton = 2kHz).
  Parametr opisany jest szerzej w rozdziale Syntezator dźwięku

  Wszystkie parametry w oknie przesyłane są do wariometru na bieżąco podczas przesuwania suwaków. Naciśnięcie przycisku OK akceptuje zmiany, natomiast naciśnięcie Anuluj spowoduje przywrócenie nastaw jakie były przed otwarciem okna.