Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Menu Plik

W menu Plik znajdują się następujące polecenia:
Otwórz... - polecenie otwiera zapisany na dysku dokument w formacie vgd lub log i wyświetla zapisane w nim wartości w oknie dokumentu

Zapisz i Zapisz jako... - polecenie zapisuje na dysku aktywny dokument w formacie vgd.

Zapisz zrzut ekranu... - polecenie zapisuje na dysku obraz wykresów w formacie gif.

Konwertuj Log->Vgd... - polecenie wykonuje konwersję logu w postaci binarnej (*.log) na tekstową (*.vgd).

Drukuj - rozpoczyna wydruk aktywnego dokumentu(jeszcze nie oprogramowane, nie gwarantuję efektu)

Podgląd wydruku - otwiera systemowe okno podglądu wydruku(jeszcze nie oprogramowane, nie gwarantuję efektu)

Ustawienia wydruku - otwiera systemowe okno konfiguracji drukarki (jeszcze nie oprogramowane, nie gwarantuję efektu)

Lista 10 ostatnio otwieranych dokumentów - umożliwia szybki dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów.

Resetuj wariometr - polecenie wykonuje programowy reset wariometru

Zamknij - polecenie zamyka aktywny dokument.

Wyjście - polecenie kończy pracę aplikacji. Dostępne jest również z poziomu głównego okna aplikacji, oraz przez standardowe funkcje windowsa: Alt+F4 oraz krzyżyk w prawym, górnym rogu okna aplikacji.