Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Menu Pomoc

Polecenie powoduje wyświetlenie okna z informacją o programie.
Okno o programie

Między innymi można odczytać numer wersji oprogramowania, numer wersji firmware, numer seryjny urządzenia oraz Hardware ID będące skrótem z numerów seryjnych kluczowych układów scalonych wariometru. Aby odczytać wersję firmware i numer seryjny, urządzenie musi być podłączone do komputera.

W przypadku braku komunikacji z urządzeniem zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Okno o programie - brak komunikacji z urządzeniem