Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Profil temperatury

Okno konfiguracji profilu temperatury ma za zadanie ułatwić pracę z profilem temperatury atmosfery.
Okno konfiguracji profilu temperatury

Znajdują się na nim:

Suwak Adiabatyczny spadek temperatury - definiujący wartość linii referencyjnej pokazującą jak w funkcji wysokości spada temperatura powietrza, spowodowana adiabatycznym rozprężeniem się unoszącego się ciepłego powietrza. Ponieważ adiabatyczny spadek temperatury zależy w dużej mierze od wilgotności powietrza może przybierać wartosci od ok. -0,56 °C/100m dla wysokiej wilgotności do -0,98 °C/100m dla suchego powietrza.

Suwak Grubość warstwy przyziemnej - określa zakres wysokości jaki będzie pominięty w obliczeniach profilu temperaturowego. Przyczyną pomijania danych z wartwy przyziemnej jest fakt, że na ziemi modele często nagrzewają się na słońcu i nie mają zapewnionego tak dobrego chłodzenia jak w trakcie lotu, przez co ich temperatura początkowa jest znacznie wyższa. Widać to na poniższych dwóch przykładach przedstawiających profil wyliczony z lotu rozgrzanego na ziemi szybowca.
zły profil
Na tym obrazku profil był liczony ze wszystkich danych. Widać że wysoka temperatura przed startem daje grupy punktów mocno odsunięte na prawo (w stronę wysokiej temperatury) zauważalnie wpływające na kąt pochylenia linii trendu liczonej ze wszystkich punktów.

dobry profil
Na tym obrazku pominięto dane z pierwszych 10m, dzieki temu linia trendu zauważalnie lepiej dopasowuje się do danych.

CheckBox Wyświetlaj adiabatyczny spadek temperatury włącza lub wyłącza rysowanie linii referencyjnej spadku temerpatury.


Przemiana adiabatyczna - przemiana gazowa przebiegająca bez wymiany ciepła z otoczeniem.