Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne

Menu Test

Polecenia w menu Test służą głównie do diagnostyki i weryfikacji poprawności działania urządzenia. W finalnej wersji urządzenia ta pozycja menu zostanie usunięta. Niektóre polecenia mają charakter tymczasowych testów, lub testów głębszych warstw oprogramowania przez co są mało użyteczne dla użytkownika i przez to również słabo udokumentowane.

Statystyka pomiarów... - wyświetla okno dialogowe służące do wykonywania pomiarów statystycznych parametrów mierzonych sygnałów. Dodatkowo na podstawie pomiarów można wyzerować wskazania noszenia.

Kalibruj ADC - funkcja służąca do ręcznego wyzwolenia kalibracji przetwornika analogowo cyfrowego. Kalibracja jest automatycznie wykonywana podczas każdej inicjalizacji sprzętu.

Testuj wymowę wysokości... - wyświetla okno dialogowe służące do testowania wymowy komunikatów o wysokości.

Test transmisji - funkcja testowa. Uruchamia test transmisji szeregowej między aplikacją a urządzeniem.