Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Test

Test transmisji

Test polega na przesłaniu 1000 ramek z danymi pomiędzy wariometrem a komputerem. Po jego zakończeniu wyświetlana jest statystyka pokazująca zmierzoną przepustowość łącza, a tym przepustowość efektywną, cza s transmisji i liczbę poszczególnych typów błędów.
Okno wyników pomiaru prędkości

Wielkość transferu i liczba błędów zależy od bieżącego obciążenia CPU wariometru. Dlatego podczas przesyłania większej ilości danych warto wyłączyć logger, wyłączyć okresową wymowę komunikatów, czy zmniejszyć czułość wariometru, tak aby odciążyć kontroler dając mu więcej czasu na obsługę transmisji.