Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Test

Testuj wymowę wysokości

Okno testowania komunikatów o wysokości

Uruchomienie okna przełącza wariometr w tryb diagnostyczny, w którym można symulować wymowę komunikatów o wysokości. Domyślnie komunikaty wymawiane są co 50m. Zamknięcie okna automatycznie powoduje wyjście z trybu diagnostycznego.

Okno zawiera suwak do ustawiania wartości wysokości. Ustawiona wartość wysokości jest wyświetlana w postaci liczbowej.

Przycisk Wymów komunikat powoduje wymówienie komunikatu dla zadnej wysokości.