Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Nadajnik radiowy

Lista kanałów nadajnika

Lista kanałów nadajnika w wersji europejskiej i odpowiadające im położenie przełączników DIP

Kanał \ DIP 1 2 3 4 5 6
LPD 2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF
LPD 4 ON OFF OFF OFF OFF OFF
LPD 6 OFF ON OFF OFF OFF OFF
LPD 8 ON ON OFF OFF OFF OFF
LPD 10 OFF OFF ON OFF OFF OFF
LPD 12 ON OFF ON OFF OFF OFF
LPD 14 OFF ON ON OFF OFF OFF
LPD 16 ON ON ON OFF OFF OFF
LPD 18 OFF OFF OFF ON OFF OFF
LPD 20 ON OFF OFF ON OFF OFF
LPD 20 OFF ON OFF ON OFF OFF
LPD 24 ON ON OFF ON OFF OFF
LPD 26 OFF OFF ON ON OFF OFF
LPD 28 ON OFF ON ON OFF OFF
LPD 30 OFF ON ON ON OFF OFF
LPD 32 ON ON ON ON OFF OFF
LPD 34 OFF OFF OFF OFF ON OFF
LPD 36 ON OFF OFF OFF ON OFF
LPD 38 OFF ON OFF OFF ON OFF
LPD 40 ON ON OFF OFF ON OFF
LPD 42 OFF OFF ON OFF ON OFF
LPD 44 ON OFF ON OFF ON OFF
LPD 46 OFF ON ON OFF ON OFF
LPD 48 ON ON ON OFF ON OFF
LPD 50 OFF OFF OFF ON ON OFF
LPD 52 ON OFF OFF ON ON OFF
LPD 54 OFF ON OFF ON ON OFF
LPD 56 ON ON OFF ON ON OFF
LPD 58 OFF OFF ON ON ON OFF
LPD 60 ON OFF ON ON ON OFF
LPD 62 OFF ON ON ON ON OFF
LPD 64 ON ON ON ON ON OFF
PMR 1 OFF OFF OFF OFF OFF ON
PMR 2 ON OFF OFF OFF OFF ON
PMR 3 OFF ON OFFOFF OFF ON
PMR 4 ON ON OFFOFF OFF ON
PMR 5 OFF OFF ON OFF OFF ON
PMR 6 ON OFF ON OFF OFF ON
PMR 7 OFF ON ON OFF OFF ON
PMR 8 ON ON ON OFF OFF ON