Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Analizator sygnału PPM

Zmienna EA_ALARM_PPM

Zmienna przechowuje 3 wartości definiujace parametry sygnału dźwiękowego alarmu PPM

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x00101407
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny czas barwa liczba


liczba - określa z ilu elementów składowych (dźwięk+przerwa) skąda sie wygnał alarmowy. Zwykle sygnał zaczyna się i kończy na przerwie, więc domyślny sygnał składający się z 3 piknieć zawiera 3 dźwięki i 4 przerwy, łącznie 7 elementów
barwa - barwa tonu dźwięku. Jest to numer dźwięku z zakresu 0-40
czas - czas trwania elementu składowego sygnału (dźwięku lub przerwy), będący wielokrotnością 4ms.