;;'/ Zasada działania analizatora PPM Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Analizator sygnału PPM

Zasada działania analizatora PPM

Układ analizatora PPM można przedstawić następująco:
schemat blokowy analizatora PPM

Urządzenie mierzy czas trwania impulsu, oraz czas między impulsami. Robi to zapamiętując znacznik czasu w trakcie wystąpienia zbocza sygnału. Odejmując od siebie wartości przechwyconych czasów, oblicza długość impulsu.
Ponieważ kontroler potrafi reagować tylko na opadające zbocza, sygnał trafia do kontrolera zarówno w postaci bezpośredniej jak i zanegowanej na inwerterze. W takim układzie jedno zbocze sygnału powoduje wygenerowanie przerwania na wejściu kontrolera INT0 a drugie na INT1.
W bieżącej wersji oprogramowania urządzenie mierzy sygnał o aktywnym niskim poziomie logicznym impulsu. Taka konfiguracja występuje chyba we wszystkich współczesnych odbiornikach. Gdyby okazało się że potrzeba mierzyć sygnał o aktywnym wysokim poziomie logicznym proszę o kontakt.