Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Analizator sygnału PPM

Zmienna EA_PPM_MAX_ERR

Zmienna przechowuje maksymalną akceptowalną liczbę błędów PPM jaka może wystąpić w ciągu sekundy, tak aby nie został uruchomiony alarm PPM. Inaczej mówiąc zmienna reguluje czułość alarmu PPM.
Wartość zmiennej nie powinna przekroczyć 50 co znacza że 100% odebranych ramek PPM zawiera błędy)
Zmienna wykorzystuje 1 bajt.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 5
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny wolny max_err


max_err - maksymalna, akceptowalna liczba błędów, jaka jeszcze nie powoduje zgłoszenia alarmu.