Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Procedury

Inicjalizacja

Inicjalizacja jest wykonywana bezpośrednio po resecie urządzenia, czyli po włączeniu zasilania.
Jest to czas potrzebny na ustabilizowanie się warunków pracy członu różniczkującego po włączeniu zasilania. W czasie trwania inicjalizacji urządzenie pracuje inaczej niż w trakcie normalnej pracy. Różnice są następujące:
 • Nie jest generowany dźwięk vario tylko pojedyńcze bipnięcia co 3 sekundy.
 • Zmiana wartości sygnału PPM uruchamia wejście do procedury konfiguracji off-line.
 • Wariometr nie pozwala na uruchomienie wielu poleceń wiązanych z obsługą programu konfiguracyjnego.
 • Do czasu zakończenia zerowania wysokości urządzenie nie zwraca wyników pomiarów innych wartości (ten stan zwykle trwa niezauważalnie krótko).

  Domyślnie inicjalizacja trwa 55 sekund. Czas jej trwania jest definiowalny. Jest on zapisany w zmiennej konfiguracyjnej EA_INIT_TIME
  Zbyt krótki czs inicjalizacji powoduje że wariometr rozpoczyna pracę przy nieustalonym jeszcze sygnale noszenia (sygnalizowane jest silne opadanie) tak jak na wykresie:
  zbyt krótka inicjalizacja

  Nie jest to szkodliwe, ale niepotrzebnie rozciąga w dół zakres pomiarowy noszenia i naraża pilota na słuchanie nieprzyjemnego dla ucha sygnału opadania :-)