Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Procedury Inicjalizacja

Zmienna EA_INIT_TIME

Zmienna wykorzystuje 1 bajt.
Określa ona czas trwania inicjalizacji sprzętu wyrażony w sekundach.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 30 (0x1E). Może on przybierać wartości od 1 do 254.
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny wolny Init_time