Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Procedury

Kalibracja wskazań temperatury


Kalibrację wskazań przeprowadza się w oknie statystyki pomiarów:
Okno statystyki pomiarów

Potrzebny będzie termometr, z którego odczytamy temperaturę otoczenia.
Przed kalibracją wariometr należy włączyć i pozostawić pracujący nakilka minut żeby ustaliły się temperatury czujników, przez które przepływa pewien prąd powodując ich podgrzewanie. Dotyczy to zwłaszcza czujnika wewnętrznego umieszczonego w kontrolerze.
Następnie w polu Temperatura wpisujemy wartość odczytana z termometru wzorcowego i przyciskiem Start rozpoczynamy serię pomiarową. Po zakończeniu pomiarów wyświetlą się wartości błędów offsetu obu czujników. Naciskając przycisk Ustaw offset temperatury powodujemy zapisanie offsetu w zmiennej konfiguracyjnej EA_OFST_TEMP. Wartość ta będzie odejmowana od wyników pomiaru tak aby wskazania obu czujników były możliwie spójne.