Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Nadajnik radiowy

Zmienna EA_XOSC

Zmienna przechowuje wartość częstotliwości głównej rezonatora kwarcowego nadajnika. Jest używana w programie do wyliczania częstotliwości sygnału radiowego.
Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0xF42400 (16000000)
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolne XOSC XOSC XOSC