Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Generator komunikatów słownych

Format pliku Sample_pl.txt

Plik ten zawiera listę plików zawierających sample według kolejności umieszczenia ich w pamięci. Nie wolno zmieniać kolejności sampli w tym pliku, dopuszcza się natomiast zmianę nazw sampli. W przypadku zmiany nazwy sampla nowa nazwa musi wskazywać na istniejący plik z samplem.
Plik ten jest używany przez program wario.exe w momencie kompilowania sampli do pliku wynikowego SAW. Na jego podstawie określa miejsce w spisie treści, w którym znajdzie się wpis dotyczący rozmiaru i położenia sampla.
Kolejność sampli jest następująca:
Indeks Wartość Nazwa sampla
0 0 0.wav
1 1 1.wav
2 2 2.wav
3 3 3.wav
4 4 4.wav
5 5 5.wav
6 6 6.wav
7 7 7.wav
8 8 8.wav
9 9 9.wav
10 10 10.wav
11 11 11.wav
12 12 12.wav
13 13 13.wav
14 14 14.wav
15 15 15.wav
16 16 16.wav
17 17 17.wav
18 18 18.wav
19 19 19.wav
20 20 20.wav
21 30 30.wav
22 40 40.wav
23 50 50.wav
24 60 60.wav
25 70 70.wav
26 80 80.wav
27 90 90.wav
28 100 100.wav
29 200 200.wav
30 300 300.wav
31 400 400.wav
32 500 500.wav
33 600 600.wav
34 700 700.wav
35 800 800.wav
36 900 900.wav
37 (1x) 1000 tysiac.wav
38 (2..4x) 1000 tysiace.wav
39 (5..9x) 1000 tysiecy.wav
40 przecinek i.wav
41 1 jedna.wav
42 2 dwie.wav
43 0,1 dziesiata.wav
44 0,2..4 dziesiate.wav
45 0,5..9 dziesiatych.wav
46 - minus.wav
47 "napięcie" napiecie.wav
48 0,1..9V wolta.wav
49 1V wolt.wav
50 2..4V wolty.wav
51 5..9V woltow.wav
52 "temperatura" temperatura.wav
53 0,1..9C stopnia.wav
54 1C stopien.wav
55 2..4C stopnie.wav
56 5..9C stopni.wav
57 "wysokość" wysokosc.wav
58 0,1..9m metra.wav
59 1m metr.wav
60 2..4m metry.wav
61 5..9m metrow.wav
62 "Ding...dong" dingdong.wav
63 "Status wariometru" status.wav
64 "logger" logger.wav
65 "aktywny" aktywny.wav
66 "nieaktywny" nieaktywny.wav
67 "logowane kanały" kanaly.wav
68 "noszenie" noszenie.wav
69 "cisnienie" cisnienie.wav
70 "zarezerwowane" zarezerwowane.wav
71 "napięcie czujnika ciśnienia" nap_czuj.wav
72 "ppm" ppm.wav
73 "okres logowania" okres.wav
74 "milisekund" milisekund.wav
75 "sekundu" milisekund.wav
76 "blad" blad.wav
77 "konfiguracja wariometru" konfiguracja.wav
78 "parametr" parametr.wav
79 "wynosi" wynosi.wav
80 "Koniec inicjalizacji" koniec_init.wav
81 "wspólczynnik noszenia" wsp_noszenia.wav
82 "uśrednianie noszenia" usredn_nosz.wav
83 "górna strefa nieczułości" gstr_nczul.wav
84 "dolna strefa nieczułości" dstr_nczul.wav
85 "okres logowania" okres_logow.wav
86 "wyjście z menu" wyjscie_menu.wav
87 "uwaga!" uwaga.wav