Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Generator komunikatów słownych

Generator jest blokiem funkcjonalnym odpowiedzialnym za wymowę komunikatów o wartościach zmierzonych przez urządzenie. Bieżąca wersja firmware obsługuje wymowę następujących wartości:
 • wysokość względna,
 • temperatura czujnika zewnętrznego,
 • napięcie instalacji elektrycznej.

  Jest używany również do wymawiania komunikatów w menu konfiguracji off-line

  Wymowa jest zrealizowana jako odtwarzanie przygotowanych wcześniej próbek głosowych (sampli). Sample w zależności od gramatyki danego języka zawierają nagraną wymowę pojedynczych liczb od 0 do 19, dziesiątek od 20 do 90, setek od 100 do 900, wszystkich możliwych odmian jednostek mierzonych wartości: metrów, woltów i stopni, oraz nazw parametrów.
  Sample są zapisane w postaci monofonicznych plików vaw o rozdzielczości 8 bitów i częstotliwości próbkowania 8kHz.

  Zestaw sampli przed zapisaniem w pamięci flash urządzenia jest kompilowany do pliku wynikowego z rozszerzeniem SAW (Sample Audio Wariometru). Kompilacja polega na obcięciu nagłówków sampli, dołączeniu spisu treści sampli i odpowiednie rozmieszczenie sampli w pamięci, tak aby każdy zaczynał się od początku strony pamięci flash. Szczegółowy opis zawartości pliku saw znajduje się w osobnym rozdziale.

  W firmware zaimplementowany jest algorytm wymowy komunikatów w wielu językach. Algorytm dostaje na wejściu liczbę binarną i indeks typu komunikatu, zamienia liczbę na wartość dziesiętną i analizując poszczególne jej cyfry tworzy listę sampli do wymówienia. Następnie automat odszukuje sample w spisie treści i na podstawie zawartych tam danych odnajduje zawartość sampla w pamięci. Następnie pobiera z pamięci flash kolejne bajty sampli i wrzuca je do DAC, gdzie są zamieniane na sygnał elektryczny, który po wzmocnieniu wysyłany jest do nadajnika radiowego.

  Sposób zarządzania samplami został tak skonstruowany, aby użytkownik mógł samodzielnie opracować, lub wgrać opracowany przez osobę trzecią zestaw sampli.