Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Generator komunikatów słownych

Zmienna EA_PPM_RANGE

Zmienna przechowuje 3 zmienne określające procentowe wychylenie drążka lub przełącznika sterującego kanałem PPM. Można wybrać uruchamianie komunikatu zmianą z pozycji neutralnej 0% na +100%, lub na -100% wartości sygnału. Zmienna może przybierać wartości:
0x00 - brak wymowy
0x05 - wymowa uruchamiana zmianą na +100%
0x0A - wymowa uruchamiana zmianą na -100%
Zmienna ma rozmiar 4 bajtów z czego wykorzystane są 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x00000A05
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny TEMP VOLT ALTI


TEMP - wartość sygnału PPM wzywalająca komunikat (domyślnie brak wymowy)
VOLT - wartość sygnału PPM wyzwalająca komunikat (domyślnie brak wymowy)
ALTI - wartość sygnału PPM wyzwalająca komunikat (domyślnie 100%)