Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Syntezator dźwięku

Zmienna EA_SOUND_BREAK

Zmienna przechowuje współczynniki A i B równania parametryzującego sposób przerywania dźwięku vario.
Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x5AFE
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny delay wsp B wsp A


wsp A - współczynnik A równania definiującego prędkość przerywania dźwięku
wsp B - współczynnik B...
delay - opóźnienie w milisekundach pomiędzy wymową dwóch kolejnych sampli