Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Generator komunikatów słownych

Zmienna EA_SPEECH_CONF

Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x000A803C
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolne TIME_ALTI CFG_SPEECH TIME_SPEECH


Znaczenia bajtów zmiennej:
TIME_SPEECH - czas jaki są wymawiane kolejne komunikaty.

TIME_ALTI - minimalny czas jaki musi upłynąć między kolejnymi komunikatami o wysokości.

Rozmieszczenie bitów CFG_SPEECH:
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
TIME CANAL CHANGE RESVD VOLT ALTI TEMP RESVD


Znaczenia bitów zmiennej CFG_SPEECH:
TIME Wymowa aktywowana co określony czas (wartość domyślna)
CANAL Wymowa aktywowana kanałem PPM
CHANGE Wymowa zmianą wartości sygnału o zadaną wartość
RESVD Zarezerwowane
VOLT Wymawiaj napięcie
ALTI Wymawiaj wysokość (wartość domyślna)
TEMP Wymawiaj temperaturę
RESVD Zarezerwowane