Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Generator komunikatów słownych

Zmienna EA_VAL_CHANGE

Zmienna przechowuje wartości 3 wielkości fizycznych, po przekroczeniu których dowolnej wielokrotności wymawiany jest komunikat słowny o danej wartości.
Zmienna wykorzystuje 3 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x00320132
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny TEMP VOLT ALTI


TEMP - 10 * wartość temperatury w stopniach Celsjusza wzywalająca komunikat. domyślnie 5oC)
VOLT - 10 * wartość napięcia w woltach wyzwalającego komunikat (domyślnie 0,2V)
ALTI - wartość wysokości w metrach wyzwalającego komunikat (domyślnie 50m)