Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Syntezator dźwięku

Zmienna EA_VOLUME

Zmienna przechowuje wartość nastaw poziomu dźwięku sygnału akustycznego vario i komunikatów słownych. Nastawy są niezależne

Zmienna wykorzystuje 2 bajty.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 0x0000CCFF
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wsp_zcisz wolny vario komunikaty


komunikaty - poziom głośności komunikatów głosowych
vario - poziom głośności sygnału vario
wsp_zcisz - współczynnik zciszenia dźwieku vario i komunikatów głosowych dla pasma radiowego o szerokości modulacji 12,5kHz (PMR)