Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Syntezator dźwięku

Zmienna EA_VSIG_DISC

Zmienna przechowuje liczbę dźwięków, o które różnią się minimalny sygnał noszenia i duszenia. Kolejne dźwięki różnią się co 40Hz.
Zmienna wykorzystuje 1 bajt.
Domyślna wartość zmiennej wynosi 1
bajt 3 bajt 2 bajt 1 bajt 0
wolny wolny wolny VSIG_DISC