Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Termometr

Zasada działania termometru

Układ służący do pomiaru temperatury można przedstawić następująco:
schemat blokowy termometru

Jako zewnętrzny czujnik temperatury wykorzystany jest układ scalony LM335 mierzący temperaturę z zakresu -40..100 oC. Czujnik dostarcza napięcia proporcjonalnego do temperatury wyrażonej w Kelwinach. Wzrost temperatury o 1 stopień powoduje przyrost napięcia o 10mV.
Sygnał z czujnika LM335 o wartości sygnału 3,73V dla 100oC jest dzielony przez 1,5, aby zmieścił się w zakresie pomiarowym przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) wynoszącym 2,5V. Czujnik zasilany jest napięciem 5V przez rezystor 2k ograniczający ewentualny prąd zwarcia na czujniku.

Napięcie z czujnika jest przeliczane w oparciu o współczynnik 10mV/oC i pomniejszane o liczbę 273,15